ลูกชาวบ้าน : แถลงวอน ปล่อยตัว ปชช.โปรยใบปลิวตานรัฐประหาร

แถลงการณ์กลุ่มลูกชาวบ้าน สืบเนื่องจากการควบคุมตัวและแจ้งข้อกล่าวหาต่อประชาชนจากกรณีโปรยใบปลิวที่มีข้อความต่อต้านเผด็จการ เมื่อวันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๕๘ ที่ผ่านมา และดำเนินการจับกุมควบคุมตัวแจ้งข้อกล่าวหาต่อพลเมือง เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๘ กลุ่มลูกชาวบ้านขอแสดงจุดยืนต่อต้านการกระทำดังกล่าว และขอแถลงจุดยืนดังต่อไปนี้
๑.กลุ่มลูกชาวบ้านยืนยันจุดยืนในการต่อต้านการรัฐประหาร และอำนาจเผด็จการ
๒.กลุ่มลูกชาวบ้านยืนยันในหลักการสิทธิ เสรีภาพ ที่ประชาชนต้องมีเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสงบ และไม่ถูกคุกคามหรือจับกุมโดยเจ้าหน้าที่รัฐ
๓.กลุ่มลูกชาวบ้านขอเรียกร้องให้ยกเลิกกฏอัยการศึก
๔.กลุ่มลูกชาวบ้านขอเรียกร้องให้ยุติการดำเนินคดีต่อประชาชนท่านดังกล่าว และขอให้ปล่อยตัวโดยไม่มีเงื่อนไข 


แถลง ณ วันที่
๒๙ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๘