Skip to main content
Tue, 03/21/2017 - 20:43
ทำความรู้จักแอพใหม่ให้ครูมีส่วนร่วมคัดกรองเด็กกลุ่มยากจนที่สุดเพื่อให้ทุน เพราะงบประมาณมีจำกัด ผู้สนับสนุนโครงการระบุ เทคโนโลยีจะมีส่วนช่วยให้การจัดสรรงบประมาณมรประสิทธิภาพขึ้น นำร่องแล้ว 10 จังหวัด ปีการศึกษา 2560 รู้ผล ===== ศิลา แก้วศิลา รายงาน