Skip to main content
Fri, 03/17/2017 - 19:31
GAY OK BANGKOK เป็นซีรีส์ที่นำเสนอมุมมองการใช้ชีวิตของเกย์ในกรุงเทพฯมีทั้งหมด 5 Episodeโดยทำงานร่วมกับTestBKKและAPCOM โดยTestBKKเป็นโครงการของAPCOMเพื่อส่งเสริมให้ชายรักชายรับการตรวจเชื้อHIVส่วนAPCOMเป็นองค์กรที่ให้ความสำคัญกับปัญหาเรื่องเอดส์และคนข้ามเพศรวมไปถึงสิทธิ สุขภาพ และความเป็นอยู่ทั่วภูมิภาคทั้งเอเชียและแปซิฟิก