Skip to main content
Sat, 04/01/2017 - 15:20
ชัยภูมิ แปลว่า พื้นที่มีชัย หรือ ทำเลที่เหมาะ อาจจะเหมาะแก่การอยู่อาศัย การเพาะปลูก การใช้สอย หรือกระทั่งเหมาะแก่การงอกงามเติบโต แม้จะมีหินมีทรายปนบ้าง แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่อว่า “ชัยภูมิ” จะคอยช่วยโอบอุ้มฟูมฟักเราไว้ได้เสมอ เพราะ “แผ่นดินเกิด” เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ และสร้างเราบนวิถีท
Fri, 03/31/2017 - 09:01
เมื่อวันที่ 30 มี.ค. 60 กลุ่มเครือข่ายดีจัง Young Team จากเยาวชนพื้นที่สร้างสรรค์ทั่วประเทศ ได้ออกแถลงการณ์ เรียกร้อง ขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างยุติธรรมโดยด่วน กรณี การวิสามัญฆาตกรรม นายชัยภูมิ ป่าแส โดยมีเนื้อความ ดังนี้ 
Sun, 03/26/2017 - 17:12
'เยาวชนกำพร้าไร้ผืนแผ่นดินใดโอบรับมนุษย์ไร้ใบกำกับในประเทศที่เธอเป็นได้ครึ่งคนเสียงสะท้อนกึกก้องหุบเขากลองชนเผ่าตีสะบัดบอกเรื่องราวเราจงภูมิใจบนดงดอยรัฐขีดสีแเดงแม้แววตาเธอหลบต่ำรอยยิ้มไม่มั่นใจเอียงอาย