Skip to main content
Sat, 04/01/2017 - 15:20
ชัยภูมิ แปลว่า พื้นที่มีชัย หรือ ทำเลที่เหมาะ อาจจะเหมาะแก่การอยู่อาศัย การเพาะปลูก การใช้สอย หรือกระทั่งเหมาะแก่การงอกงามเติบโต แม้จะมีหินมีทรายปนบ้าง แต่ถึงอย่างไรเราก็ยังคงเชื่อว่า “ชัยภูมิ” จะคอยช่วยโอบอุ้มฟูมฟักเราไว้ได้เสมอ เพราะ “แผ่นดินเกิด” เป็นพื้นที่แห่งความภาคภูมิใจ และสร้างเราบนวิถีท