Skip to main content
Fri, 01/29/2016 - 00:06
อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ยันไม่อนุญาตนักศึกษาอุ้มตุ๊กตาลูกเทพมานั่งเรียน ชี้อาจทำให้คนที่นั่งข้างๆ รู้สึกไม่ดี รับไม่ได้ จึงต้องนึกถึงความรู้สึกของผู้อื่นด้วย ไม่ใช่ให้คนอื่นมายอมรับในความเชื่อส่วนตัวของตัวเองฝ่ายเดียว