Skip to main content
Wed, 03/22/2017 - 13:07
เมื่อจอมพลสฤษดิ์บอกให้พระสงฆ์เลิกสอนสันโดษเพราะเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ ไม่อยากทำอะไร ด้าน ส.ศิวรักษ์ เชื่อ ค