Skip to main content
Sun, 03/19/2017 - 18:45
  ' ฆ่าเขาทำไม 'เสียงใครหลายคน ตะโกนถามเด็กหนุ่ม ผู้มีรอยยิ้มงดงามกระสุนปืน ต่ำทรามช่วยตอบคำถาม พวกเราที
Mon, 02/06/2017 - 23:21
หนุ่มสาว หนุ่มสาวจะก้าวเดินท้าทวีกล้า ลบล้างรอยหยุดหยาบเหยียด ศักดิ์ศรีหนุ่มสาวนี้ คิดเป็นหาญ